Gewassen

Gras-klaver en graan vormen de hoofdgewassen die we op onze boederij telen. Daarnaast worden enkele hectares mais verbouwd en starten we 2014 weer met een hectare voederbieten en twee hectare aardappelen. Behalve de aardappelen telen we de gewassen als voedergewas voor onze veestapel.

 

Gras-klaver
Gras-klaver is erg van belang in het bouwplan vanwege het stikstofbindend vermogen van klaver. Klaver behoort, evenals bijv. bonen, lucerne, doperwten, lupinen etc. tot de familie der vlinderbloemigen (Leguminosae). Deze plantenfamilie leeft in symbiose met de Rhizobium bacterie die in staat is stikstof uit de lucht te binden en dit aan de plant af te geven, de plant op zijn beurt geeft het door fotosynthese geproduceerde suiker retour. Het element Stikstof (N) is een aanjager van de gewasgroei, en een bouwsteen voor voereiwit. De meeste kunstmest die wereldwijd gebruikt wordt is dan ook stikstofhoudend. Het proces om kunstmeststikstof te produceren is echter erg energieverslindend en past derhalve niet in een kringloopmodel als biologische landbouw, dat hoeft dus ook niet omdat de natuur reeds een prachtig systeem ontwikkeld heeft om door vlinderbloemigen de bodem van stikstof te voorzien. Het voeren van koeien is een spel om eiwit en energie op de juiste manier en in de juiste vorm te combineren. De vlinderbloemigen vervullen hierbij dus de rol van eiwitleverancier.

 

Graan
In het rantsoen van onze koeien zijn de granen de echte energieleveranciers. Vanwege het feit dat we op zandgrond boeren, kiezen we ook voor echte “zand”granen als rogge en haver. Deze granen geven ook bij de doorgaans t.o.v. klei wat lagere zuurgraad, het slechtere vochthoudend vermogen, en het slechtere minerale gehalte van zandgrond, toch een bevredigende opbrengst. De granen kunnen ook in combinatie met vlinderbloemigen worden geteeld, en ze kunnen op verschillende manieren worden vervoederd. Als droge korrel: Het gewas rijpt dan volledig af, wordt gemaaidorst waarbij de korrels en het stro gescheiden worden, vervolgens worden de droge korrels geplet of gemalen vervoederd en het stro wordt gebruikt als strooisel. Als Gehele Plant Silage (GPS): Het gewas rijpt niet geheel af, maar wordt in het deegrijpe stadium in zijn geheel gemaaid en verhakseld . dit geeft een product dat een beduidend lagere voederwaarde bevat dan de korrels alleen, maar wel een hogere kilo-opbrengst per hectare. Mais behoort ook tot de familie der granen en wordt op dezelfde manier verwerkt als GPS.Voederbieten
Dit gewas is een zeer oud voedergewas dat per hectare een enorme opbrenst energie te leveren. De moeilijkheid bij dit gewas is het onkruidvrij houden en de omslachtige oogst, bewaring en vervoedering. Als het gewas goed lukt heb je een zeer smakelijk product,boordevol energie.Aardappelen
Samen met een collega telen we dit jaar consumptieaardappelen. De grote kunst bij deze teelt is dat je voldoende kilo’s onder de plant hebt alvorens de aardappelziekte Phytophthora toeslaat, een schimmel die de groene delen aantast waardoor de plant niet meer produceert en afsterft. Meestal treedt dit op in juli /augustus, bij zwoel vochtig weer dat de ideale omstandigheden biedt voor deze schimmelgroei. Omdat we geen chemicaliën gebruiken kiezen we een ras dat zo goed mogelijk bestand is tegen deze aantasting, en dat vroeg gepoot kan worden om rond juli al een aanvaardbare opbrengst te leveren. Met dit soort maatregelen kunnen we toch elk jaar een heerlijke aardappel presenteren zonder enig gebruik van chemie.

Meer over eko boerderij Arink

line
line