Filosofie

Achter de manier waarop we de boerderij drijven, zit maar één enkele denkwijze, nl. daar waar het mogelijk is proberen we zo veel mogelijk een natuurlijk systeem te volgen.

Biodiversiteit
De natuur is een systeem dat miljoenen jaren geëvolueerd heeft tot wat het nu is. Kijk naar de manier waarop planten en dieren de verschillende klimaten weten te trotseren, zich voortplanten, zich voeden, zichzelf een onderdak verschaffen met al hun, door selectie, tot stand gebrachte eigenschappen. Samenvattend noemen we dat biodiversiteit, het wapen van moeder natuur om alle gevaren en veranderingen te trotseren.

We leven niet met de hoogmoed dat we daar wat aan moeten veranderen door bijvoorbeeld het veranderen van genen, of het toevoegen van synthetische stoffen. Sterker nog , door het wereldwijd inzetten van dezelfde transgene gewassen of door nauwe fokkerijsystemen voortgebrachte koeienrassen, ondermijnen we juist het zo sterke wapen van de natuur om zich tegen veranderende omstandigheden te wapenen.

 

Instinctieve eigenschappen
Bij onze boerderijdieren en planten zijn nog veel instinctieve eigenschappen bewaard gebleven, zo hebben de kalveren nog steeds een zuigreflex direct na de geboorte, de koeien goede moedereigenschappen, het vermogen om te kunnen grazen, kuddegedrag enz. We maken daar als biologische boeren dankbaar gebruik van, en zorgen door het gebruik van bijv. eigen stieren voor diversiteit in onze veestapel.

 

Zonder chemie
Ook plantensystemen die zonder pepmiddelen kunnen functioneren zijn nog niet uitgestorven, vaak zijn het niet de rassen met de hoogste kilo-opbrengst, maar wel die het zonder chemie kunnen redden. Het bemestingssysteem van de natuur berust op composteren, een actief bodemleven en het toevoegen van stikstof via vlinderbloemige planten.

 

Eeuwigdurende kringloop
Precies deze natuurlijke eigenschappen benutten we op onze boerderij om bij het produceren van humaan voedsel een eeuwigdurende kringloop te krijgen, waardoor we geen natuurlijke bronnen uitputten, ons drinkwater gezond houden, biodiversiteit ondersteunen, klimaatverandering temperen enzovoort.

Meer over eko boerderij Arink

line
line